Obec Rovinka má novú monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia

X