Témy sú následovné

  • Akú najzaujímavejšiu knižku ste prečítali počas zatvorenia škôl
  • Reklama na knižnicu

Zapojiť sa môžete vo forme literárnych prác (rozprávanie, príbeh, básnička, reklamný slogan) alebo výtvarným dielom.

 

Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií

I. Kategória – žiaci I. stupňa ZŠ

II. Kategória – žiaci II. stupňa ZŠ

 

Súťaz prebieha od 01.06.2020 – 15.07.2020. Vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa uskutoční v septembri. Svoje výtvory môžete odovzdať cez okno v knižnici v čase otváracích hodín alebo zaslať emailom na alena.stanova@vrakuna.sk.

Každý príspevok musí mať čitateľne uvedené: meno a priezvisko autora, navštevovaný ročník, adresu, meno zákonného zástupcu a kontakt na neho (telefón, e-mail). Zároveň musí obsahovať súhlas zákonného zástupcu so zverejnením osobných údajov.

X