Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania, Rodinný dom-novostavba, Hradská ul., Bratislava

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania:

Stavba: „ Rodinný dom-novostavba“

Stavebník: Martin Lacko, Podunajská 54, Bratislava a Lucia Krupková, 29.augusta, Bratislava

Miesto st: Hradská ul., pozemok parc. č. 737/32,33,34, kat. úz. Vrakuňa, Bratislava

celý dokument

X