Od 14. mája 2020 Miestna knižnica Vrakuňa skvalitňuje svoje služby cez online katalóg. V doterajšom režime si čitateľ mohol rezervovať len požičanú knihu, ktorá sa fyzicky vo fonde nenachádzala. Novou službu je však možnosť OBJEDNAJ ODLOŽENIE.  Cez tento formulár si môže čitateľ objednať aj knihy, ktoré  sú momentálne vo fonde, ale pre obmedzené poskytovanie služieb knižnice nie je možné si ich vybrať osobne. Touto formou objednávky dostane knižnica automaticky požiadavku do svojej e-mailovej schránky (už nemusí čitateľ zvlášť písať e-mail s objednávanými titulmi), knižnica objednávku vybaví a pripraví na výdaj. Je však dôležité, aby pri objednávaní tejto služby čitateľ správne vypísal potrebné údaje (číslo preukazu a PIN, ktorý v knižnici používa).

X