Oprava komunikácií – Chodník Uzbecká ul. a Vrakunska ul.

Dobrý deň,

Oznamujeme Vám, že Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK) začína v utorok  05.05.2020  opravovať chodník na Uzbeckej ulici v MČ Podunajské Biskupice chodník v úseku od Kazanskej ulice po Korytnícku ulicu. Predpokladané ukončenie prác je 31.05.2020.

  • celkovo sa jedná o opravu cca 870 m2 chodníka
  • dĺžka opravy je cca 450 m
  • oprava spočíva vo výmene poškodených živičných krytov na chodníku, realizácií bezbariérových úprav, výškovej úpravy a výmene poškodených obrubníkov

Link na opravu:

Začiatok úseku

Koniec úseku

 

V pondelok  18.05.2020 plánuje začať s opravou chodníka na Vrakunskej ulici v MČ Podunajské Biskupice v úseku od Komárovskej ulice po Uzbeckú ulicu. Predpokladané ukončenie prác je 14.06.2020.

  • celkovo sa jedná o opravu cca 900 m2 pešej komunikácie
  • jedná sa o opravu chodníka na pravej strane pričom dĺžka opravy je cca 500 m
  • oprava spočíva vo výmene živičnej vrstvy chodníka, lokálnej opravy podkladových vrstiev, výškových úprav a  lokálnej výmena poškodených obrubníkov a debarierizácií priechodov pre chodcov

Link na opravu

Začiatok úseku

Koniec úseku

 

Realizátor prác: Hochtief SK s.r.o., Pavol Šikyňa, 0903 370 969

Dopravné značenie zabezpečuje: Pavol Šikyňa, 0903 370 969

X