Vyhlásenie súťaže na nájom časti pozemku parc. č. 3168/10 na Majerskej ul. v Bratislave

X