Vyhlásenie súťaže na nájom časti pozemku parc. č. 1168/1 na Bodvianskej ul. v Bratislave na zriadenie tenisových kurtov

X