Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Vrakuňa ponúka deťom i rodičom možnosť počúvať nahraté rozprávky pre aktívne trávenie času počas karantény. Čítanie je zamerané na trénovanie pamäte a vytváranie detskej obrazotvornosti, pre rodičov na možnosť spoločnej diskusie o prečítanom texte so svojimi deťmi.

Prejsť na rozprávky

X