Detske ihrisko

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa získala dotáciu v rámci výjazdového rokovania vlády v Bratislave koncom minulého roka, na vybudovanie multifunkčného ihriska a na vybudovanie ihriska na školskom dvore na základnej škole Žitavská. Spoločným cieľom je zveľaďovať a poskytovať športové vyžitie pre žiakov, ale aj pre verejnosť. Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a osvetlením sa bude využívať na basketbal, futbal, hádzanú a volejbal. Ihrisko bude vybudované v zadnej časti školského dvora. Predpokladaný termín realizácie je jún-august 2020.

X