Na základe požiadaviek na technickú spôsobilosť detských ihrísk mestská časť vykonala audit všetkých ihrísk v mestskej časti Bratislava- Vrakuňa.

Audit detských ihrísk bol prerokovaný ako bod č. 5  na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 28.04.2020.
Na základe výsledkov auditu sme pripravili plán opravy a údržby na rok 2020 a 2021. Opravy a údržba ihrísk sa budú vykonávať priebežne.

Pomenovanie detských ihrísk
Audit detských ihrísk

Keďže na ihriskách sú inštalované detské prvky z čias výstavby sídliska, ktoré podľa platných noriem a zákona č. 371/2019 Z.z. nezodpovedajú bezpečnostným kritériám, sme nútení prvky demontovať.  Výsledkom auditu je aj návrh na zrušenie dvoch nevyužívaných detských ihrísk, a to na Toplianskej – pri tenisových kurtoch a staré nevyužité ihrisko na Slatinskej ulici.
Niektoré herné prvky si vyžadujú úpravy, ktoré sú zahrnuté do plánu opráv. Našou snahou je zachovať čo najviac prvkov a opraviť ich v prospech detí. Avšak, v prvom rade je dôležitá bezpečnosť.

X