Rozhodnutie – Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava-Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD

X