Mestská časť Vrakuňa zabezpečila zber objemného odpadu z domácností!

Harmonogram pristavenia kontajnerov na apríl-máj 2020

V zmysle § 6 VZN č.2/2017 MČ Bratislava – Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie umiestnené 24 hodín na týchto uliciach a termínoch:

Dňa 06.04. pondelok

Platanová ul.- Priehradná ul. + Zeleň
Arménska ul. – Podunajská ul. + Zeleň
Malodunajská ul.9, + Zeleň

 

Dňa 07.04. utorok

Vŕbová
Jedľová
Jedľová ul.2 – roh

 

Dňa 08.04. streda

Píniová 14
Brezová 5/A + Zeleň
Hradská ul.122 – Estónska parkovisko + Zeleň

 

Dňa 14.04. utorok

Priehradná ul.- Hradská ul. + Zeleň
Šípová ul. + Zeleň
Železničná ul.5 + Zeleň

 

Dňa 15.04. streda

Rajčianska ul.8
Toplianska ul.2
Hnilecká ul. – Bebravská ul. pri ŠI

 

Dňa 16.04. štvrtok

Toryská ul.22 – Bodvianska ul.
Rajčianska ul.28-32
Toryská ul.21

 

Dňa 20.04. pondelok

Hrušovská ul.- Marhuľová ul. + Zeleň
Stavbárska ul.38 pri trafostanici

Dňa 21.04. utorok

Čiližská ul.2
Čiližská ul.26 Hradská ul.87 – roh
Stavbárska ul. + Zeleň

 

Dňa 22.04. streda

Kríková ul.7
Rajecká ul.2
Stavbárska ul.52 pri Talline

 

Dňa 23.04. štvrtok

Anízová ul. +Zeleň
Podpriehradná ul. + Zeleň
Majerská za koľajnicami – záhrady + Zeleň

 

Dňa 27.04. pondelok

Rajecká ul.16
Bučinová ul.16
Poľnohospodárska ul.22

 

Dňa 28.04. utorok

Slatinská ul.20
Žitavská ul.2 z boku pri garážach
Vážska ul.za Žitavou

 

Dňa 29.04. streda

Rebarborová ul.51 + Zeleň
Železničná ul. parkovisko + Zeleň
Priehradná ul. – Tymianová ul. + Zeleň

 

Dňa 04.05. pondelok

Ráztočná – Ihličnatá + Zeleň

Jarné upratovanie na objemný odpad zabezpečuje vysúťažená spoločnosť OLO,a.s.

Jarné upratovanie na zeleň zabezpečuje mestská časť Bratislava-Vrakuňa.

Kontajnery na zeleň budú pristavené na ulice kde sa nachádzajú rodinné domy.

Ku kontajnerom na zeleň bude určený pracovník verejnoprospešných služieb.

celý dokument

X