Zastupitelstvo

V súvislosti s epidemiologickou situáciou COVID 19 sa RUŠÍ plánované rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa malo uskutočniť dňa 31.03.2020 o 08:30hod. O termíne ďalšieho zvolaného zasadnutia miestneho zastupiteľstva Vás budeme informovať.

X