Elektroodpad

Informujeme všetkých občanov, ktorí majú záujem o využitie bezplatného zberu elektroodpadu priamo z adresy bydliska, že túto službu dočasne pozastavujeme. Vývoj situácie s koronavírusom si vyžaduje chrániť nielen životné prostredie ale predovšetkým zdravie všetkých občanov Slovenska vrátane prepravcov a ostatných ľudí, ktorí službu bezplatného zberu elektroodpadu a jeho recyklácie zabezpečujú.

Podľa všeobecne známych odporúčaní len takýmto spôsobom môžeme pomôcť obmedziť sociálne kontakty a zamedziť tak šíreniu vírusu. Službu zberu obnovíme akonáhle nám to situácia dovolí.

Viac na: https://www.zberelektroodpadu.sk/mestske-casti.php

Ďakujeme za pochopenie a prajeme všetkým veľa zdravia!

X