Každé ráno vyjde do ulíc Bratislavy 63 zberných vozidiel OLO a. s. so 175 pracovníkmi. Naší zamestnanci sa tak deň čo deň nachádzajú v prvej línii s ľuďmi, ktorých práca nesmie byť v súčasnosti prerušená. Spoločnosť OLO a. s. minulý týždeň vydala mimoriadne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19, aby dokázala zabezpečiť plynulý výkon odvozu odpadu a zabezpečila čistotu v uliciach Bratislavy.

Každý náš pracovník má k dispozícii ochranné osobné pracovné pomôcky (OOPP), ktoré pozostávajú z pracovného odevu a rukavíc. Na základe mimoriadnych opatrení boli doplnené OOPP o ochranné rúška. Zabezpečený je aj vyšší prísun dezinfekčných roztokov v porovnaní s bežným režimom. Ani tieto opatrenia však nemusia zamedziť mimoriadnemu výpadku našich zamestnancov.

Naša spoločnosť momentálne zabezpečuje zber a likvidáciu odpadu iba s jedným obmedzením, ktorým je zatvorenie zberného dvoru na Starej Ivanskej ceste 2 (až do odvolania). Od 5. 3. 2020 sme zaregistrovali 25 % nárast odpadu, čo spôsobuje, že zberné nádoby sú preplnené a ľudia mnohokrát odpad ukladajú mimo nich.

Rozumieme, že neplánovaný voľný čas v tomto období mnohí občania využívajú na jarné upratovanie spojené s likvidáciou nepotrebných vecí z domácností a záhrad. Prosíme spoluobčanov, aby vkladali do kontajnerov iba komunálny odpad nevyhnutný k likvidácii. Odpad, ktorý ste sa rozhodli odstrániť počas jarného upratovania z domácností, pivníc, balkónov, či záhrad, prosíme prineste na zberný dvor OLO a. s. po odvolaní mimoriadnych opatrení. Magistrát hlavného mesta informuje, že občania Bratislavy môžu na likvidáciu odpadu využiť v súčasnosti aj zberné dvory mestských častí.

Ukladanie odpadu voľne na stojisku znemožňuje odvoz odpadu. Záznam dôvodu nevykonaného odvozu odpadu nájdete na: https://www.olo.sk/evidencia-neodvezeneho-odpadu/. Ďakujeme všetkým za pochopenie a spoluprácu.

Ing. Linda Golejová
asistentka predstavenstva

celý dokument

X