Oznámenie o začatí konania o odstránení rodinného domu na parc.č.2217 k.ú. Vrakuňa

X