informácia o opatreniach spoločnosti Slovnaft na ochranu svojich zamestnancov, spolupracovníkov a zákazníkov pred šírením koronavírusu

X