Na celom Slovensku od štvrtka 12.3.2020 od 6:00 hod platí mimoriadna situácia. Vyhlásila ju vláda SR v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu.

Podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v a § 48 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja.

Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia.

Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu tvrdé preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých činností nášho života. Pozrite si, čo nás všetko čaká v oblasti dopravy, školstva či nakupovania.
Zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov).

  • Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.
  • Zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania.
  • Povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.
  • Zatvorenie škôl a školských zariadení.
  • Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení.
  • Obmedzená prevádzka obchodných centier (cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu).
  • Zatvorené budú bary, lyžiarske strediská i wellness centrá a aquaparky.
  • Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.
  • Reštaurácie a hotely ostanú otvorené.

 

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 informuje MČ Bratislava-Vrakuňa obyvateľov mestskej časti o nových preventívnych odporúčaniach:

Základné a materské školy
Krízový štáb vyhlásil zatvorenie všetkých škôl na minimálne 14 dní.

Kultúrne a spoločenské podujatia
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zrušila do odvolania všetky plánované kultúrne a športové podujatia, všetky krúžky v pôsobnosti MČ, ŠK Vrakuňa tréningy a krúžky v školičke. Zatvorená bude aj miestna knižnica.

Miestny úrad BA-Vrakuňa
Miestny úrad BA-Vrakuňa je pre občanov uzavretý a prosíme všetkých obyvateľov, aby so zamestnancami komunikovali mailovo alebo telefonicky. Počas  stránkových hodín bude otvorená iba podateľňa a matrika.

Verejné priestranstvá
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa NEODPORÚČA ak to nie je nevyhnutné – návštevy objektov s vysokou koncentráciou ľudí.

Detské ihriská
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa NEODPORÚČA navštevovať detské ihriská a areály ihrísk, kde sa koncentruje veľa ľudí a mohlo by prísť k prenosu vírusu. Vstup na detské ihrisko je na vlastnú zodpovednosť a riziko. Školské areály základných a materských škôl budú uzavreté pre verejnosť.

Lesopark
Pohyb v lesoparku v časti, kde sa nachádzajú detské ihriska sa neodporúča a je na vlastnú zodpovednosť a riziko.

Svadby a pohreby
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ODPORÚČA maximálny počet osôb na úradných svadbách pri obrade je 8.
Pohrebná služba mesta MARIANUM – vydalo nasledovné rozhodnutie: Pohrebných obradov sa môžu zúčastniť výlučne blízke osoby. Obmedzenie platí do 23.3.2020. Zároveň žiada smútočných hostí o rešpektovanie vyššie uvedeného obmedzenia.

Kostol Mena Panny Márie
Všetky omše v kostole Mena Panny Márie vo Vrakuni sú zrušené do 23.3.2020 vrátane.

Denný stacionár a výdaj obedov pre seniorov
Denný stacionár na Čiernovodskej je zatvorený až do odvolania. Výdaj obedov na Toplianskej ulici je v prevádzke v obmedzenom režime, to znamená, že výdaj obeda bude do obedáru bez možnosti konzumácie na mieste.

Seniori
Najviac ohrozenou skupinou sú seniori. Zvážte preto, či ich budete žiadať o stráženie detí. Ak vo Vašom okolí žijú osamelí seniori, všímajte si, či sú v poriadku a nepotrebujú pomôcť.

Zberný dvor na Majerskej
Je otvorený podľa platných otváracích hodín.

 

Poučenie RÚVZ pre rodičov detí a zamestnancov:
? sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov – horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ Bratislava a podrobiť sa odberu biologického materiálu
? dostať v domácej izolácii
? zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
? zdržať sa cestovania
? zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
? zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

 

Príznaky ochorenia:
Horúčka – spravidla nad 38 stupňov
Kašeľ – suchý neskôr s vykašliavaním hlienu
Sťažené dýchanie a dýchavičnosť
Bolesť svalov a hlavy
Únava

 

Všetky potrebné a dôležité informácie a odporúčania nájdete na:
Infolinka ? 0917 426 075, 0800 22 12 34
e-mail novykoronavirus@uvzsr.sk
https://bratislavskykraj.sk/koronavirus/
https://bratislava.sk/sk/informacie-a-odporucania-k-novemu-koronavirusu-a-ochoreniu-covid-19
Magistrát Hl.mesta SR: www.zvladneme.to
Úrad verejného zdravotníctva : http://www.uvzsr.sk/

X