ZŠ Rajčianska Vás pozýva na slávnostný zápis do 1. ročníka dňa 17.4. a 18.4.2020

thumbnail of zapis 2020 new.1

thumbnail of zapis 2020 new.1

X