Stavebné povolenie Č.: 5138/2020/ŠSÚ-9/MV zo dňa: 07.02.2020

Stavebné povolenie Č.: 5138/2020/ŠSÚ-9/MV zo dňa: 07.02.2020
Stavba: „ PASÍVNA INFRAŠTRUKTÚRA NA LETISKU BRATISLAVA – 3. ETAPA“
Stavebník: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom: Ivánska cesta 93, 823 07 Bratislava, IČO: 35 778 458

X