Ochrana pred požiarmi v bytových domoch – upozornenie Prezídia HaZZ

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch. Kompletné znenie si môžete prečítať tu

X