Mestská časť Bratislava-Vrakuňa oznamuje dôchodcom, ktorí sú poberateľmi dôchodkov z cudziny, že potvrdenie o žití do krajín Európskej únie vystavujú pracovníčky matričného úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

X