Oznámenie o začatí stavebného konania – Komunikácie a spevnené plochy – Lokalita Julianin dvor

X