Orez drevín v ochrannom pásme vedenia NN – ul. Šípová, Borovicová, Skorocelová, Mostná

X