Podporte Vašimi 2% z daní zariadenia, školy, občianske zduženia, ktoré si to podľa Vás zaslúžia. Bližšie informácie o nižšie uvedených zariadeniach sa dočítate na ich webových stránkach, poprípade ak nemajú web, priložili sme Vám krátke informácie priamo pod ich názvom a údajmi.

 

Združenie rodičov pri Materskej škole Bodvianska

Bodvianska ulica č. 5083/4

821 07 Bratislava

IČO 51122570

 

Materská škola Kaméliová:

Názov: SRRZ-RZ pri MŠ

Forma: Občianske združenie

IČO:   173196170812

ulica: Kaméliová 10

mesto: Bratislava

PSČ:   821 07

Okres: Bratislava II.

 

Elokované pracovisko Hnilecká 2

Názov: SRRZ-RZ pri MŠ

Forma: Občianske združenie

IČO:   173196170906

Ulica: Hnilecká 2

mesto: Bratislava

PSČ:   821 07

Okres: Bratislava II.

 

Združenie rodičov a priateľov detí ŠÍRAVKA

Šíravská ul. č. 8275/8

821 07 Bratislava

IČO 42172811

 

Združenie rodičov Základnej školy Žitavská 1, 821 07 Bratislava

Žitavská 1, 82107 Bratislava

IČO: 30856311

 

Rada rodičov pri ZŠ Rajčianska 3

Rajčianska 3

821 07 Bratislava

IČO: 42263573

Občianske združenie

www.zsraba.edu.sk

 

Rodičovské združenie ŽELEZNIČKA

Železničná 14

821 07 Bratislava

IČO: 42269687

Občianske združenie

www.zszelba.sk

 

Rodičovské združenie Adamante

IČO: 31786359

Adresa: Rajecká 3

82107 Bratislava

 

Občania pre seba
Píniová 11
821 07 Bratislava
IČO: 42358850
Občianske združenie
www.ops.estranky.sk

 

Detský fond Slovenskej republiky

Stavbárska 38,

821 07 Bratislava

IČO: 00679755

Občianske združenie

www.dfsr.sk

 

Vrakunská beseda

Hradská 78

821 07 Bratislava

Občianske združenie

IČO:  31814557

www.vrakunskabeseda.szm.com

 

Materské centrum – MC Rybka

Bodvianska 4 (Komunitné centrum)

821 07 Bratislava

IČO: 42170303

www.mcrybka.sk

 

OZ Pedál – občianske združenie

Holubyho 5

811 03 Bratislava

IČO: 42269164

č. účtu : 4018019701/ 7500

http://www.ozpedal.sk/sk/o-nas

 

Športový klub Vrakuňa Bratislava

Poľnohospodárska 2

821 07  Bratislava

IČO : 30813671

č. účtu 1112530457/0200

www.skvrakuna.sk 

 

Združenie klubov Apollo

Súkennícka 4

82109 Bratislava

ICO 308 450 92

Bližšie info na si pozrite na :

www.klubyapollo.sk

 

Slovensky zväz telesne postihnutých

Základná organizácia č.2

Dudvažska č.12

821 07 Bratislava

Poštová adresa Bebravská č.4, 82107 Bratislava

IČO: 308 14 685, č. účtu 11463940/0900

 

Občianske združenie  OZ Na ľade

Stavbárska 54, Bratislava, 821 07
IČO: 42358523

 

Harmónia – pre deti
IČO: 42413168
Adresa: 82107 Bratislava – Vrakuňa, Stavbárska 6

MKM film
IČO: 42353351
Adresa: 82107 Bratislava – Vrakuňa, Kríková 8696/4

Rajčianska 3
IČO: 42263573
Adresa: 82107 Bratislava – Vrakuňa, Rajčianska 3

Chlapci hokeja
IČO: 42253292
Adresa: 82107 Bratislava – Vrakuňa, Hlohová 10

PRÁVO PACIENTOV, o.z.
IČO: 42184339
Adresa: 82107 Bratislava – Vrakuňa, Kosodrevinová 41

Občianske združenie Majoránová
IČO: 42184274
Adresa: 82107 Bratislava – Vrakuňa, Majoránová 57

Športový klub Koryo
IČO: 31812392
Adresa: 82107 Bratislava-Vrakuňa, Čiližská 22

Volejbalový klub TAMI Bratislava
IČO: 30851700
Adresa: 82107 Bratislava – Vrakuňa, Rajčianska 20

ÚSMEV ĽUĎOM
IČO: 30802024
Adresa: 82107 Bratislava-Vrakuňa, Slatinská 16

Trabant klub Bratislava
IČO: 42127238
Adresa: 82107 Bratislava – Vrakuňa , Rajecká 3

 

Občianske združenie  SUSEDY

Bodvianska 4

821 07 Bratislava – Vrakuňa

Naše  IČO : 42270171

Bežný účet v SSP :  5041732075 / 0900

 

Občianske združenie SPES

Sídlo: Poľnohospodárska ul. č. 3, 821 07 Bratislava

Číslo účtu: SK42 0200 0000 0034 2072 4658
IČO: 30869315

 

OZ Hrušov

Hrušovská 20020/52 821 07 Bratislava

Číslo účtu:  SK54 8330 0000 0022 0118 3164

IČO : 50655442

www.ozhrusov.sk

 

Krajský zväz klubov vojakov v zálohe Bratislavského kraja

Hradská 79 82107 Bratislava

IČO: 308446220200

Občianske združenie HBK Vrakuňa

Rajecká 8687/38

82107 Bratislava-Vrakuňa

IČO: 51127857

www.hbkvrakuna.sk

 

Občianske združenie ŠK Vrakuňa

Poľnohospodárska 2

82107 Bratislava-Vrakuňa

IČO: 30813671

www.skvrakuna.sk

 

X