Zatvorené pracoviská miestneho úradu z dôvodu chrípkového obdobia

Z dôvodu chrípkového obdobia a veľkej chorobnosti zamestnancov úradu   budú  na miestnom úrade zatvorené  tieto pracoviská:

  • Matričný úrad od 5.2.2020 – 7.2.2020
  • Ohlasovňa pobytu dňa 7.2.2020
X