Sanácia environmentálnej záťaže, Bratislava-Vrakuňa-Vrakunská cesta-skládka CHZJD

X