Dražobná spoločnosť a.s. – Oznámenie o opakovanej dražbe – 3. kolo dňa 19.02.2020

Vec:  Oznámenie o opakovanej dražbe- 3. kolo dňa 19.02.2020

Od: Dražobná spoločnosť a.s., Zelinárska 6, Bratislava

celý dokument

 

X