SPP distribúcia a. s., Bratislava – Oznámenie o vstupe na pozemok Verejná vyhláška

X