Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Belluci, Faták, Fatáková

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu:

Angelika Belluci, dátum narodenia 11.04.1992

Armando Faták, dátum narodenia 26.05.2007

Kristína Fatáková, dátum narodenia 14.11.2007

Ingrid Fatáková, dátum narodenia 07.06.1975

X