Okresný úrad Bratislava – 1145 Návrh na začatie vyvlastňovacieho konania (sanácia skládky CHZJD)

X