Vážení občania, na webovej stránke www.vrakuna.sk v sekcii “údržba komunikácii“ je zverejnený Operačný plán zimnej údržby 2019/2020 a chodníkov o ktoré sa stará mestská časť BA-Vrakuňa. Chodníky v inom vlastníctve mestská časť neudržuje počas zimných mesiacov. Z ekologického dôvodu v blízkosti vodných zdrojov /promenáda Malý Dunaj/ a lesných porastov /lesopark/ sa chemicky posyp nemôže používať. Z dôvodu ochrany životného prostredia sa v zimných mesiacoch neudržujú cyklotrasy v týchto lokalitách /lesopark, promenáda, pri vodných zdrojoch/.

Preto prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť v týchto lokalitách.

X