Dražobná vyhláška od: Exekútorskeho úradu Bratislava, Mgr. Roman Vozár-súdny exekútor na dražbu nehnuteľnosti dňa 16.04.2020

X