Výzva k občanom – záujemcom o členstvo v okrskových volebných komisiách v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020

Vážení občania, ak máte záujem o členstvo v okrskovej volebnej komisii pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, prihláste sa prosím na e-mail adrese: xenia.domaracka@vrakuna.sk, prípadne volajte na č.tel. 02/ 40 20 48 11.

Do e-mailu uveďte svoje meno, priezvisko, adresu a telefonický kontakt.

Zo záujemcov vytvoríme zoznam, z ktorého budeme podľa potreby zaraďovať členov do okrskových volebných komisií s ohľadom na najbližšie k nim uvedeným adresám.

Záujemcov, ktorí budú do komisií zaraďovaní,  budeme vopred telefonicky kontaktovať.

Upozornenie:
Môže nastať situácia, že v komisii počet členov klesne pod päť i v samotný deň volieb, vtedy môžu byť záujemci o členstvo kontaktovaní v skorých ranných hodinách pred začatím konania volieb.

Informácie:

  • volebný deň sobota 29. február 2020
  • čas volieb 7.00 h. až 22.00 h
  • účasť člena komisie cca od 6.15 h až do spracovania a odovzdania výsledkov volieb
  • odmena za výkon člen komisie 50,06 € / deň, predseda komisie 65,08 €

celý dokument

X