Vážení občania, v dňoch:

27.12.2019 bude Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zatvorený

23.12.2019 a 31.12.2019 budú úradné hodiny do 12,00 hod.

X