Očakávané spaľovanie na poľných horákoch v rafinérii Slovnaft

X