V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov riaditeľka Základnej školy Rajčianska 3 v Bratislave udeľuje riaditeľské voľno dňa 13.12.2019 pre žiakov 1. – 9. ročníka z organizačných dôvodov.

Odhlásenie stravy 13.12.2019 je automatické.

Mgr. Miriana Krajčíková v.r.

X