Oznámenie o začatí konania – Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava-Vrakuňa a Výtlačné potrubie z ČS Most pri Bratislave do ÚČOV Bratislava-Vrakuňa

X