Národná diaľničná spoločnosť, a. s. – Návrh na vyvlastnenie – Diaľnica D4 preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. , Vec: Návrh na vyvlastnenie- Diaľnica D4 preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice

dokument 1

dokument 2

X