Oznámenie o opakovanej dražbe dňa 12.12.2019

Od: Dražobná spoločnosť,, a. s., Zelinárska 6, Bratislava

celý dokument

X