Oznamujeme Vám, že Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK ) plánuje začať
V sobotu 16.11.2019 o 06:00 hod.- 46.týždeň opravu vozovky  na ulici  Hradská / cesta II/572 – MČ Vrakuňa v úseku od železničného priecestia po čerpaciu stanicu Lukoil  smer Odeská ulica / Most pri Bratislave /- 2 jazdné pruhy.

Predpokladané ukončenie prác 01.12.2019 48.týždeň  v zmysle povolení .

 V pondelok 18.11. 2019 o 06:00 hod.47. týždeň opravu vozovky na ulici Ráztočná /cesta II/572 – MČ  Vrakuňa cca od  kruhového objazdu po koniec dediny.

Predpokladané ukončenie prác 02.12.2019 – 48. týždeň  v zmysle povolení .

  • Oprava spočíva v odfrézovaní a znova položení ložnej a obrusnej vrstvy vozovky hrúbky  120 mm – cca  9 250 m2 komunikácie – Hradská ulica

                                                                                                                                                                               cca 10 750 m2  komunikácie – Ráztočná ulica

  • pri štandardnej šírke jazdného pruhu 3.5 m predstavuje v oboch smeroch                 dĺžka opravy cca 1 153 m  jazdného pruhu – Hradská ulica

                                                                                                                                                                               cca 1 185 m  jazdného pruhu – Ráztočná ulica.

  • úprava zastávky  BUS
  • lokálna oprava betónovej prídlažby
  • debarierizácia existujúcich priechodov pre chodcov
  • výšková úprava, prípadne výmena poškodených,  cestných obrubníkov
  • výšková úprava – výmena uličných vpustov
  •  výšková úprava vývodu IS
  • premávka bude zjednosmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy.

Realizátor prác:
Hradská ulica
: MBM – GROUP, a.s.
Dopravné značenie zabezpečuje rovnako dodávateľ stavebných prác : Pavol Šikyňa  mobil: 0903 370 969

Ráztočná ulica : Pittel + Brausewetter s.r.o. ; STRABAG s.r.o.
Dopravné značenie zabezpečuje rovnako dodávateľ stavebných prác :   p. Jariabka   mobil : 0902 978 425

Ing. Tomáš Lučanský : 0915 695 340

X