Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 80 ks drevín na Brezovej ulici

X