Okrúhly stôl venovaný problematike riešenia dopravnej situácie vo Vrakuni

Dňa 28.10.2019 sa v spoločenskej sále Miestneho úradu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa na Poľnohospodárskej ulici 27/B, v čase o 18,00 hod. uskutočnilo rokovanie za okrúhlym stolom, ktoré bolo venované problematike riešenia dopravnej situácie vo Vrakuni.

Na rokovanie boli pozvaní:
obyvatelia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Primátor hl. mesta SR Bratislavy, Dopravný podnik mesta Bratislavy, Krajský dopravný inšpektorát.

Rokovania sa zúčastnili:
Mgr.et Mgr. Bruno Konečný, zástupca z magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Mgr. Juraj Droba MA, MBA, predseda BSK, Mgr. Michal Halabica, riaditeľ Odboru dopravy Úradu BSK,  JUDr. Mgr. Jozef Uhler, župný poslanec, predseda komisie dopravy a informačných systémov MsZ, člen dozornej rady Metro Bratislava a.s., Ing. Michal Halomi, poverený riaditeľ prevádzkového úseku DPB, 3 poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Pozvánka

Zvukový záznam z rokovania:

X