Oblasť bez vody: Tymiánová, Rascová, Na piesku ( od Rascovej po koľaje )

Plánovaný začiatok prerušenia: 19.11.2019 od 08:00
Plánovaný čas ukončenia prerušenia: 19.11.2019 do 10:00

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o informovanie obyvateľov v dotknutej oblasti miestne obvyklým spôsobom, napr. vyhlásením oznamu miestnym rozhlasom, resp. zverejnením oznamu na Vašej webovej stránke.

X