Výzva na odstránenie vozidla – EČV: BL555OD – Opel, nachádzajúci sa na Čiližskej 26

X