Slovnaft pre generálne revízie odstaví petrochemickú časť rafinérie

X