Zmena ÚR č.134 „ SO 01.1 – Križovatka s cestou II/572 Ráztočná ul.

X