Oznamujeme Vám, že Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK )  vzhľadom na , že práce, ktoré boli naplánovane v uplynulých dňoch pracovného pokoja boli posunuté kvôli nepriaznivému počasiu / dážď /, ktorý nepriaznivo vplýva na technologickú realizáciu stav. prác.  Odstránením  a následne riešením tohto problému  je  naplánovaný náhradný termín .

 

Vo štvrtok   10.10.2019 od 10:00 – do 16:00 hod.  realizácia lokálnej  opravy vozovky /ložná vrstva vozovky – pokládka AC 22 L / na ulici  Dvojkrížna – MČ Vrakuňa  v časti Slatinská – Žitavská ulica.

Termín a s ním spojené náležitosti sú odkomunikované s Dopravným podnikom. Naplánovaným termínom realizácie stav. prác nepríde k obmedzeniu dopravy predmetnej ulice. Doprava zo strany dodávateľa bude riadená náležite poučenou osobou.

Dodávateľ realizačných prác : firma ,, Pittel + Brauswetter s.r.o.“

Zodpovedný pracovník : Ing Lučanský Tomáš

Vodičov a dotknutých účastníkov cestnej premávky a dopravy týmto žiadame o trpezlivosť a rešpektovanie prenosného dopravného značenia.

X