4.10. , 7.11. a 12.12. 2019 o 17:00 v spoločenskej  sále na Poľnohospodárska 27/B

Vstupné: 3 €

X