Pozývame vás už na piaty ročník súťaže varenia kapustnice vo Vrakuni, ktoré sa uskutoční 9.11.2019.
Súťažiaci sa môžu prihlásiť na mailovej adrese starosta@vrakuna.sk do 20.10.2019. Je potrebné uviesť názov družstva a počet členov. Registračný poplatok je 25 eur, ktorý je potrebné uhradiť v pokladni Miestneho úradu na Šíravskej 7 do 20.10.2019.

PROGRAM:
8:00 zapálenie ohňov pod kotlami
9:00 príhovor starostu a oficiálne otvorenie súťaže
11:30 odovzdávanie vzoriek kapustnice na hodnotenie
12:00 hodnotenie vzoriek porotou a vyhodnotenie najlepšej kapustnice a odovzdanie cien

Počas súťaže nebude chýbať hudobný sprievodný program a iné atrakcie.

Tešíme sa na Vás!

X